Download this file (TS_barometer_Postoje mladych ludi ku zdraviu a starnutiu.pdf)

Prieskum o predstavách mladých o seniorskom veku

Ako sa budeme mať na „staré kolená”?

Podľa prieskumu Bayer Barometer si až 1/3 mladých Slovákov myslí, že nepôjde do dôchodku. Napriek tomu, že v produktívnom veku na starobu príliš nemyslia, ich predstavy o seniorskom veku sú vcelku optimistické.

Barometer od firmy Bayer ponúka prehľad postojov mladých ľudí vo veku 18 – 39 rokov na starobu. Výsledky unikátnej štúdie ukazujú, že obraz seniora v našej spoločnosti sa mení. Či sa mení len vo vnímaní mladej generácie alebo aj v realite je otázne.

Za posledné desaťročia sa predlžuje nielen dĺžka ľudského života, ale aj kvalita zdravia a prežívania seniorov majú úplne inú podobu. Majú tieto fakty vplyv aj na vnímanie starnutia a staroby mladšími ročníkmi? Bude sa nám starnúť ľahšie? Ako bude vyzerať náš dôchodkový vek za ďalších zhruba tridsať rokov? A aká bude v tom čase zdravotná starostlivosť? Prečo si máme takéto otázky klásť už dnes?

Výpovedne o tom hovoria výsledky Bayer Barometer, ktorý na základe reprezentatívneho on-line prieskumu vypracovala agentúra Median v skupine tzv. mileniálov, teda ľudí vo veku 18 – 39 rokov, ktorí sa narodili v rokoch 1980 – 2000.

„Rastúci počet seniorov prináša spoločnosti vážne makroekonomické problémy. Demografická zmena vytvára tlak na náklady na zdravotnú starostlivosť a dôchodkové systémy, na schopnosť udržateľného financovania zdravotníckych a dôchodkových služieb. Zdravotná a sociálna starostlivosť o seniorov je teda v súčasnosti nielen kľúčovou otázkou verejnej diskusie, ale najmä naliehavou výzvou na zefektívnenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti,” vysvetľuje Jens Becker, Managig Director Bayer pre Českú republiku a Slovensko.

Štúdia s názvom Postoje mladých ľudí ku zdraviu a starnutiu sa zamerala na niekoľko dôležitých oblastí:

  • predstavy o vlastnom dôchodkovom veku,
  • vnímanie seniorského veku v kontexte kvality zdravia a zdravotnej starostlivosti,
  • vlastná starostlivosť o zdravie a zdravý životný štýl
Na zistenia z prieskumu reagovala aj naša hovorkyňa pani Brichtová – viac sa dočítate v nižšie priloženej tlačovej správe.