UPOZORNENIE: Sociálna poisťovňa a mesačné výkazy

Chceme upozorniť, že nesplnenie povinnosti predkladať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne môže mať pre poskytovateľov vážne následky.

Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok poistného (nielen meškanie). Nepodanie výkazu tak môže poskytovateľom znemožniť uchádzať sa o podporu z verejných projektov, 2% dane, ale aj o príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac info na stránkach Sociálnej poisťovne