Download this file (Socialna_inkluzia20131008.pdf)

Zborník a pozvánka z konferencie Sociálna inklúzia – Skúsme spolu dosiahnuť viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Slovenskou sieťou proti chudobe a Nezávislou platformou SocioFórum uskutočnili spoločnú konferenciu.

SOCIÁLNA INKLÚZIA – Skúsme spolu dosiahnuť viac.

Download this file (Socialna_inkluzia20131008.pdf)Zborník príspevkov z konferencie Sociálna inklúzia 1.10.2013

7070 Kb

 

Download this file (Zavery_konferencie-navrh.pdf)Závery konferencie (návrh)

783 Kb

 

Download this file (TS konferencia 1 10 2013 Sociálna Inklúzia.pdf)Tlačová správa

563 Kb

 

Na základe Deklarácie MPSVR SR o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu, je cieľom konferencie najmä vzájomná výmena informácií medzi MPSVR SR a MNO o ťažiskových úlohách v jednotlivých oblastiach sociálnej politiky, o trendoch, ktorými by sa mali uberať konkrétne zmeny a o nástrojoch, ktoré máme spoločne k dispozícii.

Program konferencie: