socia konferencia_e_pozvanka

Pozvánka na konferenciu SENIORI 2013 – Seniori a bývanie

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu SENIORI 2013: Seniori a bývanie.

 

Konferencia sa uskutoční 15.októbra 2013, v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva na Limbovej 2. Organizátorom konferencie je nadácia SOCIA v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku a Hlavným mestom SR Bratislava. Nadácia SOCIA od roku 2009 každoročne pripravuje kampaň Staroba sa nás dotýka a verejnú zbierku Lienka pomoci. V rámci kampane pripravuje každoročne aj odbornú konferenciu tématicky zameranú na seniorov. 

Tohtoročná konferencia sa bude venovať otázkam bývania a seniorov.  

socia konferencia_e_pozvanka

 

  

Prihlásiť sa na konferenciu môžete vyplnením nasledujúcej návratky: