Download this file (Socialna_inkluzia20131008.pdf)

5. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím

Fórum sa uskutočnilo pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

 

18.-19.september 2013, Bratislava

Kongresová sála Ministerstva zdravotníctva, Limbová 2

Download this file (EASPD_ program.pdf) EASPD_program

 

Závery a prezentácie nájdete na stránke nadácie SOCIA – kliknutím na tento link 

 

     

si vás dovoľujú pozvať na

5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí
so zdravotným postihnutím

 

Fórum sa uskutočnilo pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

18.-19.september 2013, Bratislava

Kongresová sála Ministerstva zdravotníctva, Limbová 2

PROGRAM

 

Streda, 18.september

12.00 – 12.30                     registrácia

 

12.30 – 13.00                     Privítanie a úvod

 • SocioFórum – Vladislav Matej, hovorca
 • WHO – Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie WHO
 • Bratislavský samosprávny kraj – Michaela Šopová, riaditeľka odboru
 • EASPD  – Franz Wolfmayr, prezident

 

13.00 – 14.30                     Vplyv európskej legislatívy na Slovensko a jej politiky

 • Priemet  európskej legislatívy do novely zákona č.448/2008 – Lýdia Brichtová, MPSVR
 • Hlavný kontaktný bod pre Dohovor OSN a jeho úlohy – Ján Gabura, MPSVR
 • Aké zmeny v legislatíve ešte potrebujeme? – Zuzana Stavrovská, Maroš Matiaško, ZPMPvSR

 

14.30 – 15.30                     Sieťové organizácie, ich ponuky a očakávania na spoluprácu

 • Sieťovanie poskytovateľov sociálnych služieb – Franz Wolfmayr, EASPD
 • SocioFórum – Martina Petijová, SocioFórum
 • Platoforma za komunitné služby – Z Domova domovMária Machajdíková, SOCIA
 • Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb – Milada Dobrotková


Štvrtok, 19. september

 

8.30– 10.30         Na ceste ku komunitným službách – zapojiť sa musia všetci

 •  Národný projekt podpory DI. Očakávania zapojeného zariadenia DSS Zátišie, Osadné – Ján Šrenkel
 •  Ako sa žije v komunite – Vstúpte, n.o., Malacky
 •  Malacky – dobré miesto pre život – MÚ Malacky
 •  Sociálne služby v komunite – príklady zo zahraničia – EASPD

                               

10.30 – 11.00                     prestávka

 

11.00 – 12.30                     Kam budú smerovať peniaze štrukturálnych fondov v novom programovom období?

 •  Partnerská dohoda 2014-2020 – Igor Jašurek, Centrálny koordinačný úrad,  Úrad vlády SR
 •  Priority MPSVR v novom programovom období 2014-2020 – Kristián Kovács, MPSVR
 •  Pozvaní sú predstavitelia MPRV zodpovední za IROP

 

12.30 – 13.30                     Obed

 

13h30 – 15h00                    Klient, rodina a komunita

 •  Ako rozvíjať prácu s komunitou, rodinou a klientom  – Marián Horanič
 •  Hľadanie optimálnej funkcie podporovaného bývania v procese začleňovania. Skúsenosti poskytovateľov  – Iveta Mišová
 •  Panelová diskusia s ľuďmi so zdravotným postihnutím a ich rodinami – ich osobné skúsenosti s podporovaným bývaním a zamestnaním

 

15.00 – 15.30                     Závery


 Toto Fórum sa uskutočňuje na základe podpory z Programu Progress, EK, DG Employment
a s podporu SCA Hygiene Products Slovakia,spol.s r.o.