Bratislava 2007

Materiály z výročnej konferencie v Bratislave

 

Výzva a stanovisko SocioFóra

 

Materiály z Výročnej konferencie SocioFóra

29. mája 2007

dopoludnia

popoludní

30. mája 2007