Novela zákona 448/2008 – informácia

Ďalšia novela zákona o sociálnych službách, ktorá bola prijatá v septembri 2019 NR SR, v jej niektorých častiach vstúpi do platnosti už od 1.10.2019.

Preto sme veľmi radi, že sme stihli ešte v septembri usporiadať informačný seminár spolu s nadáciou SOCIA a najmä pani Lýdiou Brichtovou.

Jej zhrnutie toho, čo novela prináša vám touto cestou chceme tiež vzdielať.

Lýdia Brichtová: Novela zákona 448/2008, september 2019