TERMÍN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

V tomto roku nás ešte čaká výročná konferencia spojená s valným zhromaždením, ktoré tento rok musí byť spojené s voľbami do Výboru SocioFóra.

Rezervujte si termín: 11. december 2019

Na výročnej konferencii sa chceme venovať aktuálnym témam a výzvam, ktoré sú spojené s prichádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR. 

 

Vzhľadom na to, že nás čakajú aj voľby do Výboru SocioFóra a tiež niektoré úpravy v stanovách, účasť členov je nevyhnutná. 

Preto sme sa rozhodli dopredu zistiť preferenciu miesta. 

Tiež vás chceme vyzvať, aby ste uvažovali o vhodných kandidátoch do Výboru, vrátane zváženia vlastnej kandidatúry.

Na linku prosím hlasujte do 21.10.2019: 

https://forms.gle/m8dKx4NCA2RdzMYN7