Download this file (dopady novely WEB.pdf)

Príručka: Výpočet finančného príspevku na prevádzku

Novela zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá bola prijatá na konci roku 2017 priniesla veľa praktických otázok. Od začiatku roka sa na nás opakovane obracajú naši členovia s otázkami: v akej výške alebo akým spôsobom sú obec/mesto alebo vyšší územný celok povinné, alebo môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom pri vybraných druhoch sociálnych služieb.

Preto sme sa rozhodli pripraviť praktickú príručku, 

ktorá môže pomôcť nielen členom SocioFóra, neverejným poskytovateľom, ale aj samosprávam. Za rýchlu expertnú prácu chceme poďakovať našej hovorkyni pani Lýdii Brichtovej. Naša vďaka patrí aj nadácii SOCIA za podporu pri jej vydaní.

 

Download this file (Vypocet FPP final.pdf)Výpočet finančného príspevku na prevádzku 789 Kb