Download this file (dopady novely WEB.pdf)

Dopad novely zákona o sociálnych službách na AMBULANTNÉ sociálne služby

V januári 2018 sme uskutočnili prieskum medzi poskytovateľmi ambulantných služieb, pri ktorých sa posudzuje

odkázanosť, a teda sa ich zmeny vo financovaní sociálnych služieb veľmi dotkli.
V prílohe nájdete spracované výsledky.

Download this file (dopady novely WEB.pdf)dopady novely – ambulantné služby 496 Kb


Veľmi ťažko doľahli tieto zmeny najmä na denné stacionáre a tejto téme sa zástupkyňa SocioFóra vyjadrovali aj v médiách.

 

Rádio Regina Západ 7. 2. 2018

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11447/865717

 

Správy RTVS 14. 2. 2018

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/148433#557   (od 09:25)