Download this file (Ziadost_poskytnutie_zalohy.doc)

Žiadosť o dáta – dopady novely

Dobrý deň všetkým,

obraciame sa teraz najmä na tých, ktorí ste poskytovateľmi

ambulantných sociálnych služieb. Veľmi nás mrzí, že pripomienky a návrhy k financovaniu ambulantných služieb a služieb krízovej intervencie, ktoré SocioFórum opakovane predkladalo počas celého procesu prípravy, pripomienkovania aj schvaľovania novely zákona 448/2008 Z.z., neboli akceptované. Dosiahli sme aspoň to, že minister sa ZAVIAZAL, že pri príprave nariadenia vlády o výške príspevku na rok 2019 budú brané do úvahy potreby niektorých špecifických sociálnych skupín. Berieme ho za slovo a budeme vyjednávať o zmene. Potrebujeme k tomu silné argumenty, ktoré sú vo Vašich rukách. Sú to údaje o reálnej finančnej situácii Vašej organizácie v roku 2018. Chceme od Vás získať čo najväčšie množstvo dát, ktoré zdokumentujú dopady novely zákona o sociálnych službách v roku 2018 a vytvoria tým základňu pre vyjednávanie.

Keďže potrebujeme relevantné a porovnateľné dáta, pripravili sme dve jednoduché tabuľky a dve otázky. Budeme Vám vďační, ak dotazník budete šíriť aj medzi nečlenov SocioFóra – napríklad vznikajúcej novej Asociácie, o ktorej Vás informovala pani Žigová. Aj my sa budeme snažiť rozšíriť dotazník, čo najviac.

Veľmi by nám pomohlo, ak by ste dáta poslali do 5.2.2018 (predpokladáme, že do konca mesiaca budete mať podanú žiadosť na MPSVR) na machajdikova@socia.sk rovnako ma môžete kontaktovať v prípade nejasností.

 

Download this file (SF_ziadost_o_data-dopady_novely.doc)Dopady novely – žiadosť o dáta