Pozvánka a návratka na konferenciu Sociálna inklúzia – Skúsme spolu dosiahnuť viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Slovenskou sieťou proti chudobe a Nezávislou platformou SocioFórum pripravili spoločnú konferenciu.

SOCIÁLNA INKLÚZIA – Skúsme spolu dosiahnuť viac.

Kedy: utorok, 1. októbra 2013
Kde: Kongresová sála Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

 

Na základe Deklarácie MPSVR SR o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu, je cieľom konferencie najmä vzájomná výmena informácií medzi MPSVR SR a MNO o ťažiskových úlohách v jednotlivých oblastiach sociálnej politiky, o trendoch, ktorými by sa mali uberať konkrétne zmeny a o nástrojoch, ktoré máme spoločne k dispozícii.

Program konferencie:

(doplníme)

Konferencia nie je spoplatnená, účastníci majú zabezpečenú stravu.

Účastníkov prosíme, aby v prípade ďalších otázok písali na mail: socioforum(at)socia.sk

 

Záujemcov o účasť prosíme, aby sa prihlásili cez nasledovný online formulár: