Banská Bystrica 2009

Pozvánka na konferenciu a materiály z workshopu a konferencie

 

Program konferencie

 

Workshop – Alica Miklášová

Workshop – Oľga Reptová

Závery workshopu – Reptová, Miklášová 

Potrebujem pomoc 

Koľko budem platiť

 

BB VUC

KE VUC

Mesto BB

Národné priority rozvoja sociálnych služieb – Slavoj Krupa

Spracovanie dotazníkov samosprávnych krajov – Helena Woleková 

Správa o činnosti SocioFóra

Závery konferencie