Projekty SocioFóra

  • Benchmarking terénnych sociálnych služieb v niektorých mestských častiach Bratislavy 

(financované Bathory Foundation)

 Benchmarking – o projekte PDF 


  • Vydanie brožúry: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?

(financované Bathory Foundation) 

Brožúra v PDF


  • Udržať rodiny pohromade

(účasť na medzinárodnom projekte, hlavný partner SKOK ČR)

Publikácia Udržet rodiny pohromadě v češtine a v angličtine nie sú totožné, publikácie obsahujú rôzne texty, česká a anglická verzia sa navzájom dopĺňajú. 

Udržet rodiny pohromadě CZ PDF

Keeping families together PDF – publikácia v AJ

ETP Slovensko – Social Housing PDF, text, ktorý omylom nebol zaradený do pripravovaných brožúr


Eva Mydlíková – Neplatiči PDF – v slovenčine; uverejnený aj v angličtine v publikácii Keeping families together

Inštitút Krista Veľkňaza – Program bývania pre rodiny v núdzi PDF – v slovenčine; uverejnený aj v angličtine v publikácii Keeping families together