Hlavná stránkaSme neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. Poslaním SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. Nadácia SOCIA je organizačným garantom SocioFóra.