Vyhlásenie Výboru SocioFóra k vojne na Ukrajine

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad realitou vojnového konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý nás zasiahol ráno 24. februára 2022. Celý svet zasiahol smútok, ale aj vlna odhodlania akokoľvek pomôcť.

Mnoho organizácií a jednotlivcov sa vyjadrilo rôznym spôsobom a odsúdili túto nezmyselnú vojenskú agresiu voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Medzi nimi bola aj výzva mimovládnych organizácií, kde sa radí aj naša nezávislá platforma SocioFórum. Naším poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke aj profesionálne mimovládne organizácie v pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Keďže sa každým dňom stupňuje agresivita aj po viac ako desiatich dňoch vojny, aj po  mnohých stretnutiach medzi zúčastnenými stranami, my, členovia SocioFóra, budeme podporovať každé úsilie tak subjektov, ako aj jednotlivcov v akejkoľvek pomoci. Tá bude smerovaná nielen množstvu utečencov, ale aj občanom Ukrajiny, ktorí zostali v krajine.

Uvedomujeme si, že civilné obyvateľstvo je tou najzraniteľnejšou cieľovou skupinou, teda obeťami vojny. Sú medzi nimi najmä rodičia s deťmi, ale aj mnoho chorých, osamelých. Posielame všetkým posolstvo solidarity. Podporujeme aj kroky našej vlády, ktoré vedú k pomoci Ukrajine a ich obyvateľom. Chceme však vyvinúť úsilie aj o bezpečnosť našich občanov, ktorí sú nielen v zdravotníckych a sociálnych  zariadeniach a potrebujú našu pomoc.

V čase, keď našou krajinou prechádza množstvo utečencov vyvinieme maximálne úsilie prostriedkami a energiou, ktorú máme. Prosíme všetkých nielen našich členov, ale aj ľudí dobrej vôle, aby sme boli obetaví a nápomocní. Nech v nás prevláda láska a porozumenie a aby sa v našom správaní neobjavili prejavy, ktoré by mohli zapáliť zlé impulzy.

Spojme všetky sily nielen v našej krajine, ale aj na celom svete za pokoj a mier!

Sláva Ukrajine!

Výbor SocioFóra

Vyhlásenie SocioFóra k vojne na Ukrajine