Stretnutie u prezidentky SR

Štatutárna zástupkyňa Sociofóra Lýdia Brichtová sa zúčastnila dňa 12.3.2021 na osobnom stretnutí u pani prezidentky Zuzany Čaputovej so zástupcami MZ SR, konkrétne so štátnou tajomníčkou p.Ježíkovou a dočasným riaditeľom NCZI p. Sujom k téme očkovanie seniorov.

Sme radi, že problémy s očkovaním seniorov nie sú ľahostajné prezidetke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej a bolo dôležité, že sme neriešili len očkovanie prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj problémy, ktoré majú a budú mať seniori, ktorí sa nachádzajú v domácom prostredí a z rôznych objektívnych dôvodov nemajú možnosť sa nielen zaregistrovať/prihlásiť, ale ani dopraviť sa na očkovanie.

Bližšie informácie sú uvedené na: www.prezident.sk/article/nczi