Download this file (Zmeny v zákone o dotáciach investičné náklady-web.pdf)

Dekontaminácia, pachová neutralizácia a objemová redukciu nebezpečného odpadu.

Vďaka vašim podnetom z praxe sme oslovili pani štátnu tajomníčku, aby zvážili zmeny v legislatíve o dotáciách a reagovali tak na potreby

praxe (pri bežnej prevádzke zariadení sociálnych služieb, či špeciálne počas pandémie COVID 19) aj s ohľadom na zvýšenie ochrany životného prostredia. 

 

Download this file (Zmeny v zákone o dotáciach investičné náklady-web.pdf)Investičné náklady – dotácie – dekontaminácia a redukcia nebezpečného odpadu

704 Kb

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.