Návrhy na podporu pre chránené dielne a sociálne podniky

V stredu 9. apríla sme spolu s viacerými organizáciami odoslali list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a konkrétnymi návrhmi ako zmierniť dopady súčasnej mimoriadnej situácie na tých, ktorí prevádzkujú chránené dielne, chránené pracoviská a sociálne integračné podniky.

Reagovali sme na situáciu niektorých našich členov a najmä vďaka Zuzke Poláčkovej sme pripravili návrhy, ku ktorým sa pridali aj ostatní vrátane komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Svojimi pripomienkami ich vylepšili najmä ľudia zo ZPMP v SR a ÚNSS. Vďaka. 

Návrh podpory pre chránené dielne a sociálne podniky