Návrhy nových opatrení pre rozvoj životných podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím

V Slovenskej republike je rámcovým dokumentom za implementovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Národný program rozvoj a životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím. DO konca januára sme mali možnosť podať jednak zhodnotenie plnenia existujúcich opatrení, ale aj návrhy na nový program, ktorý by mal byť v priebehu tohto roka pripravovaný.

Nové návrhy opatrení sme pripravili v spolupraci s Nadaciou SOCIA a Radou pre poradenstvo v socialnej praci. Okrem toho sme pri priprave sme komunikovali aj s NROZP SR, ZPMP v SR a Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením. 

NPRZPOZP_navrhy 31012020.pdf