Pripomienky k rámcovému návrhu Bytovej politiky

V minulom roku zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby pracovnú skupinu, ktorá má ambíciu pripraviť novú Koncepciu bytovej politiky. Aj keď v tejto fáze ministerstvo prizvalo len jedného zástupcu z poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova, využili možnosť pripomienkovať rámcový návrh. 

Ministerstvo avizovalo vytvorenie viacerých tématických pracovných skupín vzhľadom na to, že otázka bývania sa týka každého občana a patrí medzi kľúčové politiky samospráv či štátu. Okrem zaslania našich pripomienok, žiadame aj prizvanie zástupcov SocioFóra do relevantných pracovných skupín.

 

Pripomienky k návrhu Bytovej politiky do 2030