Novela zákona 448/2008 schválená

Ďalšia novela zákona 448/2008 o sociálnych službách bola opäť na programe rokovania Národnej rady SR hneď na začiatku septembra. 

Jej rozsiahla časť sa týka vytvorenia podmienok pre digitalizaciu resp. vytvorenie informačného systému sociálnych služieb – toto sa tyka všetkých hráčov v oblasti sociálnych služieb.

Dôležitou súčasťou prijatej novely pre poskytovatelov sociálnych služieb pre osoby v odkázanosti je úprava vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku – jeho planost je od 1.10.2019. Keďže čas do účinnosti je krátky, chceme vás na to upozorniť. Ti, ktorí máte zmluvy o poskytnuti tohto prispevku s VUC alebo obcou, by ste mali byť vyzvaní o uzavretie dodatku, kde sa pri výpočte na posledné tri mesiace roka 2019 bude zohľadňovať už nový vzorec. Rovnako treba počítať s tým, že s takýmito dodatočnými výdavkami zrejme samosprávy/VUC nepočítali a tak asi chvíľu potvrvá, kým im zastupiteľstva potrebné sumy uvoľnia.