Oslovili sme štátneho tajomníka MPSVR SR

3. februára sme oslovili štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša. A teší nás, že zareagoval obratom. 

 

VEC: Fungovanie pracovnej skupiny pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb

 

Vážený pán štátny tajomník,

v médiách sme zachytili, že MPSVR SR pracuje na novele zákona 448/2008, ktorá sa týka financovania sociálnych služieb, s plánovanou účinnosťou od 1.1.2018. Takýto plán je veľmi ambiciózny a predpokladá hladký priebeh jednotlivých etáp legislatívneho procesu. Prvou etapou je „príprava materiálu”. Na jar 2016 ste obnovili pracovnú skupinu pre legislatívne zmeny v zákone, ktorá sa mala vykonať túto prípravu. Máme obavu, že „príprava materiálu” bude ukončená a zástupcovia verejnosti nedostanú priestor na predloženie a diskusiu o alternatívnych návrhoch a o zásadných zmenách predloženého materiálu – novely.

Vzhľadom na Vašu vyťaženosť slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie sme v druhom polroku 2016 tolerovali, že pracovné podskupiny sa ani nestretávali, ani nemali rozdané úlohy. Očakávali sme však razantnejší vstup do problematiky v tomto roku. Ohlasované zásadné zmeny zákona vyžadujú čas na prípravu aj na implementáciu. Obraciame sa preto na Vás s naliehavou žiadosťou o informáciu, kedy sa stretne pracovná skupina pre prípravu legislatívnych zmien a jej podskupiny pre dlhodobú starostlivosť, krízovú intervenciu a pre posudzovanie odkázanosti a predstavíte nám svoje konkrétne zámery a návrhy.

 

Za Vašu odpoveď vopred ďakujeme

Nezávislá platforma SocioFórum

 

A rýchla reakcia pána štátneho tajomníka hneď v ten deň:

 

Vážený pán Matej, vážená pani Petijová,

musím uznať, že tento raz máte pravdu a ja som už v januári chcel obnoviť činnosť pracovnej skupiny. Samého má mrzí, že sa mi to nepodarilo, určite sme už mali pracovať. V každom prípade budúci týždeň zvolám pracovnú skupinu. Stále platí, že máme čas do mája, aby sme zákon pripravili a tiež platí, že ho pripravíme v rámci skupiny. Takže budúci týždeň pošlem pozvánku a začneme robiť naplno, termín do mája považujem za reálny.

 

S pozdravom

 

Branislav Ondruš

 

štátny tajomník / State Secretary