Brožúra: Plány. Realita. Sľuby.

V tomto predvolebnom čase sme pripravili brožúru Plány. Realita. Sľuby. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne služby sú dnes stále rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov. Veď nejaký druh sociálnej služby dostáva okolo 200 tisíc osôb.

Táto brožúra ponúka krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012-2016 a čo sľubujú strany na roky 2016-2020 pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre sociálne služby.