Download this file (T-Q dotaznik - final.doc)

Prosba o vyplnenie dotazníka

Vážená respondentka, vážený respondent,

 

Sociálne služby na Slovensku žijú v súčasnosti kvalitou, osobitne zavádzaním podmienok kvality definovaných zákonom o sociálnych službách do praxe. Odborne sa ňou zaoberajú tvorcovia národnej legislatívy, výskumníci a výskumníčky, no najmä tí, ktorí poskytujú sociálne služby. Zároveň však zaznievajú aj hlasy, že je potrebné prijať v sociálnych službách zásadné zmeny (transformovať ich). Ako výskumníčky sa zaujímame o to, aká je medzi týmito dvomi

„pohybmi“ súvislosť, či sa transformácia a kvalita vzájomne ovplyvňujú alebo môžu byť aj nezávislé. Preto sa obraciame na vás, ako na tie/tých, ktoré/í každý deň sociálnymi službami žijú, usilujú sa o ich kvalitu pre ľudí a zároveň vedia najlepšie posúdiť, čo by bolo potrebné pre ich zlepšenie. Ak sa chcete s nami podeliť o svoje stanovisko, či skúsenosť, pripravili sme pre vás zopár otázok. Odpovedajte prosím tak, že podčiarknite možnosť, ktorá najlepšie odráža Váš názor, prípadne sa stručne slovne vyjadríte. So získanými dátami sa bude narábať citlivo a tie informácie, ktoré by mohli identifikovať respondenta/respondentku (organizáciu), budú využívané dôverne. Vyplnený dotazník zasielajte prosím na adresy: kvetoslava.repkova@centrum.sk a lydia.brichtova@gmail.com. Boli by sme Vám vďačné za jeho zaslanie do 20.2.2016.

 

                                                                                  Ďakujeme za Váš záujem a čas

Download this file (T-Q dotaznik - final.doc)Dotazník 84 Kb