Počúvajme deti. Stretnutie Koalície pre deti s pánom prezidentom.

 

Pán prezident Andrej Kiska sa dnes stretne s Koalíciou pre deti (SocioFórum je jej členom) pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach detí. 

 

„POČÚVAJME DETI“

Týždeň o právach detí na Slovensku

25. výročie podpísania Dohovoru o právach dieťaťa

 

 

Stručná analýza vybraných aspektov

napĺňania Dohovoru o právach dieťaťa v SR

 

 

Kancelária prezidenta SR

Bratislava, 20. november 2014

 

“Určite by nemali na nás kričať, mali by tráviť s nami viac času, pristupovať k nám rovnocenne a počúvať naše názory, lebo aj deti môžu mať skvelé nápady. Rodičia by nám mali viac veriť, starať sa o deti a ísť im príkladom. Učitelia by mohli vylepšiť školy, dávať nám menej úloh a nestresovať nás. Politici by nás mali ochraňovať, viac sa zaoberať problémami detí, rešpektovať detské sny, podporovať ich v tom a pomáhať im v budovaní lepšej budúcnosti.

 

Všetko by bolo ľahšie, keby dospelí chceli vypočuť naše názory a brali ich do úvahy. Priali by sme si, aby vám na nás záležalo viac, ako na vývoji nových počítačov, alebo kurze eura.” (Dievča, 13 rokov, Banská Bystrica)

 

„Deti  o  svojich  právach – kvalitatívna sonda do života detí na Slovensku“, © Slovenský výbor pre UNICEF

 

 

KOALÍCIA PRE DETI

 

„Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo. Ako organizácie dlhodobo pracujúce pre deti, s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať.“

Koalícia pre deti je od roku 2013 spoločnou platformou neziskových mimovládnych organizácii, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Jej poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Dlhodobou ambíciou Koalície je stať sa hlasom všetkých detí žijúcich na Slovensku a docieliť, aby bol týmto hlasom venovaný dôkladnejší priestor zo strany štátu, jeho inštitúcií, samosprávy, ako aj celej spoločnosti, vrátane rodiny.

 

V rámci dialógu so zástupcami vlády, samosprávy a ich inštitúcií sme partnermi a upozorňujeme na oblasti porušovania práv dieťaťa, prinášame návrhy na systémové zlepšenia a v činnosti každého člena Koalície práva detí a mladých ľudí napĺňame. 


celý text si môžete prečítať tu.

www.koaliciapredeti.sk