Download this file (PFpozvanka2014.pdf)

6. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím

Vážená pani, vážený pán,

 

Dovoľujeme si Vás v mene organizátorov pozvať na 6. Fórum poskytovateľov, ktoré sa uskutoční 

v utorok 24. júna 2014 v Bratislave v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR.

 

Tohtoročné fórum bude zamerané na komunitné služby – na ich miesto v systéme sociálnych služieb pre jednotlivé cieľové skupiny obyvateľov. Radi by sme predstavili príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia, o ktorých chceme diskutovať. Preto bude jedna časť konferencie prebiehať vo workshopoch. V návratke nezabudnite uviesť, ktorého workshopu sa chcete zúčastniť.

 

V súčasnosti sa pripravujú dva dôležité dokumenty: aktualizácia Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia a Národné priority pre sociálne služby. 6. Fórum poskytovateľov môže priniesť viacero nových podnetov na základe skúseností z praxe poskytovateľov i prijímateľov služieb. Záleží len od nás.

 

Download this file (PFpozvanka2014.pdf)Program a pozvánka na 6.EASPD 453 Kb

 

materiály a prezentácie zo 6. Fóra poskytovateľov (EASPD) nájdete tu: 

http://www.socia.sk/?page=onadacii&sub=news&id=170

alebo priamo tu: 

http://www.socia.sk//?page=projekty&sub=medzinarodna