Download this file (e-IBSKOK-022013.pdf)

Piate zasadnutie pracovnej skupiny pre sociálne služby

28. februára 2013 sa konalo piate zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu novely zákona o sociálnych službách. Na programe bolo financovanie služieb, legislatívne zmeny súvisiace s financovaním a deinštitucionalizáciou a informácia o pripravovanom národnom projekte opatrovateľskej služby.

Download this file (záznam PS 28.2.13.pdf) Zápis zo zasadnutia