Tlačová správa zo stretnutia na Ministerstve financií SR

Tlačová správa

(23. 4. 2012) Podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír a štátny tajomník Ministerstva financií SR Vazil Hudák prijali dnes popoludní predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií v súvislosti s prípravou programového vyhlásenia vlády. 

Stretnutia sa zúčastnil aj Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Zámerom stretnutia bolo prediskutovať kľúčové témy týkajúce sa ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti a tretieho sektora. Išlo najmä o zachovanie asignácie 2 percent dane z príjmu právnických osôb na úrovni platnej v súčasnosti, o prijatie legislatívy na podporu individuálneho darcovstva vrátane novej úpravy verejných zbierok, legislatívy na podporu charitatívnej reklamy, o vytvorenie finančného mechanizmu fondov EU ako aj o otázke podpory dobrovoľníctva. Vicepremiér Kažimír vyjadril záujem a pripravenosť ďalej rokovať s predstaviteľmi tretieho sektora o uvedených oblastiach.

Stretnutia sa zúčastnili Pavol Demeš (občiansky aktivista), Lucia Faltinová (Fórum donorov), Vladislav Matej (SocioFórum), Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu), Marcel David Zajac (Ekofórum).