Podujatia – Medzinárodný deň Rómov

dovoľte, aby som Vás v mene Úradu Splnomocnenca vlády pre rómske komunity informovala o organizovaní slávnostných kultúrnych podujatí v súvislosti s Medzinárodným dňom Rómov, ktoré sa budú konať 3. – 4. 4. 2012 v Bratislave. Plánujeme zorganizovať na námestí nákupno-obchodného centra Eurovea koncert a slávnostnú recepciu na Hoteli Bôrik.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa organizujú v mestách a obciach na Slovensku rôzne podujatia. Dovoľte, aby sme Vás požiadali o

spoluprácu pri zbieraní informácií o organizovaní podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Pokiaľ v rámci Vašej organizácie plánujete aktivity v spojitosti s Medzinárodným dňom Rómov, pošlite nám prosím informácie o čase, mieste a obsahu týchto aktivít a my tieto zverejníme a spropagujeme na webovej stránke 

www.romovia.vlada.gov.sk.

 

Informácie o podujatí vo Vašom meste, prípadne akékoľvek otázky

zasielajte prosím na mailovú adresu: iveta.duchonova@vlada.gov.sk

 

S prianím pekného dňa,

 

Iveta Duchoňová

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

02/ 57 295 673