Dobré správy z úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

S radosťou Vám oznamujem, že vláda SR na svojom rokovaní 22. februára 2012 schválila oba materiály, ktoré členovia Výboru pre mimovládne neziskové organizácie schvaľovali na ostatnom rokovaní výboru, t.j.


Akčný plán Iniciatívy otvoreného vládnutia
(finálnu verziu akčného plánu nájdete tu: http://www.otvorenavlada.gov.sk/finalna-verzia-akcneho-planu/ ) ako aj


Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.
(Koncepcia, ktorá išla na rokovanie vlády SR je k dispozícii na webovej stránke www.tretisektor.gov.sk, avšak nie je finálna ešte do nej zapracovávame pripomienky vlády SR.)

O implementácii oboch materiálov budeme diskutovať na konferencii 5.-6. Marca 2011 http://www.otvorenavlada.gov.sk/pozvanka-na-medzinarodnu-konferenciu-od-krizy-dovery-k-otvorenemu-vladnutiu/

 

S pozdravom,

Ing. arch. Karolína Miková
Riaditeľka kancelárie
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
Sídlo: Štefánikova 2

 

tel.: 02/5729 5523
mobil: 0905 898 901
fax: 02/5729 5502
e-mail: karolina.mikova(zavinac)vlada.gov.sk
http://tretisektor.gov.sk/