Ponuka vzdelávacieho programu pre neverejných poskytovateľov v kompetencii BSK

Bratislavský samosprávny kraj nás požiadal o sprostredkovanie informácie o pripravovanom vzdelávacom programe zameranom na podmienky kvality sociálnych služieb neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v kompetencii BSK združeným v SocioFóre. V prílohe nájdete sprievodný list a ponukový list vzdelávacieho programu Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z.

 

Na úhradu nákladov za vzdelávací program môže neverejný poskytovateľ sociálnej služby použiť prostriedky z finančného príspevku na prevádzku na rok 2012 v súlade s uzavretou „Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení sociálnej služby”.
 

Aktívnu prácu so zamestnancami a prijímateľmi sociálnych služieb zameranú na implementáciu podmienok kvality vnímame ako dôležitú súčasť našej spoločnej snahy o zvyšovanie kvality sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.
 

sprievodny list – vzdelavanie – PDF

 

RPSP – ponuka vzdelavaci program – PDF

Mgr. Juraj Marendiak
referent oddelenia sociálnej pomoci
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, Bratislava
www.bratislavskykraj.sk
e-mail: juraj.marenciak(zavinac)region-bsk.sk
Tel.: 02/48264269