Pozvánka na pripomienkovanie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Milí kolegovia,

Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie k  pripomienkovaniu Akčného plánu v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

 

Stretnutia sa uskutočnia vo viacerých mestách na Slovensku od 18. do 20. januára 2012 , v prípade Vášho záujmu sa prosím prihláste pomocou doleuvedeného online formulára. V prílohe nájdete podrobné informácie o jednotlivých stretnutiach, ako aj predbežný program.

Prihlásiť  sa môžete vyplnením prihlášky prístupnej cez link:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHYtNWtNMXdweFVkelJfOU5xbHJEU1E6MA

V prípade otázok kontaktujte Kanceláriu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na telefónnom čísle 02/5729 5532, prípadne e-mailom na martin.pasiak@vlada.gov.sk


pozvanka PDF

 

 

S pozdravom,

Ing. Mgr. Martin Pašiak

Úrad splnomocnenca vlády SR

pre rozvoj občianskej spoločnosti

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava 1

Sídlo: Štefánikova 2

tel.: 02/5729 5532

fax: 02/5729 5502

e-mail: martin.pasiak@vlada.gov.sk

http://tretisektor.gov.sk/