Dobrá správa pre poskytovateľov sociálnych služieb v kompetencii obcí

Novelu zákona 448/2008 prezident nepodpísal a poslanci ju budú opäť schvaľovať 31. januára. Očakávané finančné prostriedky tak skoro neprídu. Dobrá správa ale je, že MPSVR SR hľadá spôsob ako dotknutým organizáciám a obciam poskytnúť finančnú zálohu čím skôr.