Download this file (20100817 pripomienky k novele zakona.doc)

31.3.2010 Stanovisko SocioFóra k dotáciám

Vláda SR na svojom zasadnutí 24. marca schválila dotáciu vo výške 6.4 milióna EUR pre vyššie územné celky. Dotácia je určená na príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Na Slovensku prevádzkujú občianske a cirkevné organizácie 325 zariadení, v ktorých je 7557 miest.

Vláda súčasne schválila dotáciu vo výške 7,262 mil. EUR pre obce, ktoré z vlastnej iniciatívy zriadili alebo založili zariadenie sociálnych služieb. Týka sa to 51 miest a obcí, ktoré prevádzkujú 64 zariadení s 2327 miestami pre ľudí odkázaných na pomoc.

Stanovisko SocioFóra čítajte tu:

Download this file (SocioForum k dotaciam.doc) Stanovisko k dotaciam