Download this file (20100820 Alternativy.pdf)

20.8.2010 Stanovisko SocioFóra: Kompetencie a financovanie – možné aj nemožné alternatívy (pre pracovnú skupinu k veľkej novele zákona o sociálnych službách)

Na ministerstve práce začala pracovať skupina pre prípravu veľkej novely zákona o sociálnych službách. 

Boli sme požiadaní, aby sme pred rokovaním poslali naše návrhy ako riešiť kompetencie a financovanie.

V priloženom dokumente je stanovisko – návrh SocioFóra.

Download this file (20100820 Alternativy.pdf) Alternativy