Konzultačný webinár: Skúsenosti z pilotného testovania IS SoS

MPSVaR SR do e – schránok zasiela prístupy do Informačného systému sociálnych služieb, pričom zákon 448/2008 Z.z. ukladá poskytovateľom povinnosť vyplniť ho do 30.6.2022.

Už koncom mája (25.5.2022) sme k tejto téme zrealizovali konzultačný webinár. Vzhľadom na ďalšie otázky, ktoré priebežne dostávame, Vás pozývame  na (mierne aktualizovaný) konzultačný webinár pre poskytovateľov sociálnych služieb:

Skúsenosti z pilotného testovania informačného systému sociálnych služieb (IS SoS) a digitalizácie komunikácie poskytovateľa sociálnych služieb s MPSVaR SR,

ktorý sa uskutoční online – 21.6.2022 v čase  9:00 – 11: 00 hod.

Na konzultačnom webinári sa budeme venovať najmä:

– Informačný systém sociálnych služieb – skúsenosti z pilotného testovania
– Elektronická schránka
– Elektronické podpisovanie zmlúv s MPSVR

Konzultačným tento webinár nazývame preto, že už v samotnej prihláške budete mať možnosť vložiť svoje otázky k týmto témam.

Link na prihlásenie a ďalšie informácie nájdete nahttps://forms.gle/QVHjdGx4GXsodSQ7A

Termín na zaslanie prihlášky je: 17.6.2022.

Z podujatia nebude vyhotovený záznam.

V prípade nízkeho počtu prihlásených má SF právo podujatie zrušiť, o čom budú prihlásení informovaní.

Základné informácie o webinári:

Konzultanti / pracovníci poskytovateľov sociálnych služieb zapojení do testovania:

Lukáš Kvokačka (OZ Barlička)
Katarína Kupcová (Depaul Slovensko, n.o.)

  • trvanie 2 hodiny 
  • realizácia prostredníctvom ZOOM platformy
  • cena vzdelávania: 25 eur pre člena SocioFóra,
  • cena vzdelávania: 40 eur / osoba pre ostatných