Vyhlásenie SocioFóra k tragickému požiaru v Osadnom

Vyhlásenie Nezávislej platformy SocioFórum, o.z. k tragickému požiaru v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom, kde pri požiari zahynuli už štyria klienti.
Vyhlásenie Nezávislej platformy SocioFórum, o.z.
k tragickému požiaru v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom,
kde pri požiari zahynuli už štyria klienti.

V Bratislave, 27. decembra, 2021

Vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad stratou nevinných životov ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí boli umiestnení v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom.

Nemôžeme však zatvárať oči nad tým, v akých otrasných a základným bezpečnostným štandardom nevyhovujúcich podmienkach žijú stovky ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v mnohých zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Tragédia v Osadnom je toho tragickým dôkazom.

Budovy, v ktorých sa nachádzajú mnohé zariadenia sociálnych služieb neboli účelovo určené na poskytovanie sociálnych služieb, vďaka čomu dlhodobo nevyhovujú základným protipožiarnym predpisom a hygienickým štandardom. Nik, a nie to ešte ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa bez pomoci inej osoby nevedia ani pohnúť, nesmie bývať v takýchto priestoroch. A to i napriek tomu, že tieto budovy a priestory sú príslušnými úradmi posúdené ako vyhovujúce. Fakt, že v kontrolných  správach príslušných autorít (napr. protipožiarna ochrana) nachádzame vyjadrenia, že viacposchodové budovy s desiatkami imobilných klientov, ktoré nemajú mnohokrát ani výťah a ich personálne kapacity sú poddimenzované, je možné evakuovať do pätnásť minút, nevieme hodnotiť inak ako aroganciu, nezodpovednosť a porušenie základných etických a profesných princípov.

Aj Centrum sociálnych služieb v Osadnom malo mnoho fyzických obmedzení a bariér. Odhliadnuc od toho, že zariadenie sa nachádza v izolácii, takpovediac „na konci sveta“, a v zmysle národného programu deinštitucionalizácie už niekoľko rokov budova nemala slúžiť na ubytovanie klientov. Klienti a zamestnanci mali už dávno z budovy odisť do bežnej komunity, kde by mohli dostať kvalitnú a bezpečnú starostlivosť. Je nám nesmierne ľúto, že niektorí z nich sa tohto momentu nedožili.

Je prekvapujúce, že medzi zodpovednými inštitúciami sa stále objavuje názor, že ak neúčelové budovy, v akej je umiestnené CSS Zátišie v Osadnom, prejdú rekonštrukciou, ktorá stojí nemalé finančné prostriedky, tieto budú vyhovovať štandardom kvalitného poskytovania sociálnych služieb. Domáca aj zahraničná prax dokazuje, že to je omyl. Okrem neefektívneho využitia finančných prostriedkov ,  ľudia žijúci v takýchto budovách nikdy nebudú mať kvalitný a dôstojný život.

Dúfame a veríme, že tragická udalosť, ktorá nastala v CSS Zátišie v Osadnom, je dostatočne silným mementom, nielen pre Osadné.

Preto vyzývame zodpovedné inštitúcie, počnúc od Prešovského samosprávneho kraja až po Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby budovu, v ktorej sa toto zariadenie nachádza okamžite zavreli a klientov presťahovali do dôstojných a bezpečných priestorov vyhovujúcich štandardom 21. storočia.

Lýdia Brichtová

štatutárna zástupkyňa

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.

Vyhlásenie SocioFóra k tragickému požiaru v Osadnom