Diskusia v rozhlasovej relácii Kontakty

V rozhlasovej relácii Kontakty v utorok 16.03.2021 bola hosťom Branislava Belanová (riaditeľka DSS Domov jeseň zivota Hanulova ulica Dúbravka). Doplňujúce odpovede na otázky o situácii v ZSS počas pandémie poskytla aj naša štatutárka Lýdia Brichtová.

 

Kontakty pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Reláciu moderovala Petra Strižková.

“Ich zárobky sú podpriemerné. So smrťou sa vo svojej práci stretávajú, ale nikdy to neboli také časté ako v uplynulom roku. Prvá línia v domovoch sociálnych služieb! Pandémia ich preverila, mnohí pracovníci zostali so svojimi zverencami dlhé týždňe v karanténe, nahrádzať im musia aj chýbajúce rodinné kontakty…. Majú domovy pre seniorov povinnosť informovať príbuzných koľko je tam chorých, koľkí zomreli, kedy sa testuje a aký je zdravotný stav pracovníkov? Prečo jedno zariadenie dovolí osobne sa rozlúčiť s príbuzným a iné nie?”

Reláciu si môžete vypočuť z archívu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1529249 

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.