Výzva ministrovi – nepotrebujeme SPO a SK?

V týchto dňoch nás upozornili niektorí členovia SocioFóra, že neštátne centrá pre deti a rodiny, ktoré zabezpečujú výkon opatrení SPO a SK najmä terénnou a ambulantnou formou, dostali od Ústredia PSVR návrhy zmluv na budúci rok. Z nich vyplýva výrazné zníženie zazmluvených hodín (až o 51 %), ako aj povinnosť vrátiť 25 %, ak hodiny nebudú vyčerpané resp. úrady PSVR ich nevyužijú…. čiže ich čerpanie nie je v rukách samostných CDR. Tento stav považujeme za alarmujúci.

Z predbežne navrhnutých hodín na výkon SPO a SK tak pre neštátne ako aj štátne CDR, vyplýva, že Ústredie PSVR považuje tieto za vysoko nadsadené a výkon v teréne a ambulantnou formou redukuje. Naozaj nepotrebujeme výkon SPO a SK udržať resp. posilniť? 

Preto sme sa obrátili listom na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako aj na generálneho riaditeľa Ústredia PSVR, kde ich žiadame o riešenie tejto situácie.

 

Výzva ministrovi MPSVR – Centrá pre deti a rodinu.pdf

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.