Máme COVID

V týchto dňoch to v sociálnych službách nie je jednoduché. Veríme, že aj takýto krátky materiál MÁME COVID, môže niekomu pomôcť.

Ide o odporúčania a skúsenosti pre riaditeľa/ľku alebo vedúcich pracovníkov pobytového zariadenia sociálnych služieb, ktoré sme pripravili v spolupráci s členmi Nezávislej platformy SocioFórum na základe skúseností tých, ktorí si už týmto prešli. “Pani riaditeľka, pán riaditeľ, máme COVID” veta, ktorej sa boja všetci riaditelia už týždne.

V materiály nájdete odporúčania koho kontaktovať, odporúčame ako rozdeliť služby a na čo nezabudnúť pri ubytovaní zamestnancov.

Tiež píšeme, čo zabezpečiť ešte teraz, napr.:

• Stuple do usi (v predajni praconych odevov)

• Oximeter (v zdravotnickych potrebach)

• Par gumakov

• Spanie pre zamestnancov

• Vitamíny

• Zoznamy zamestnancov a prijímateľov s potrebnými údajmi

 

MAME COVID.pdf