Problémy pri čerpaní eurofondov v čase epidémie

V posledných dňoch nám niekoľkí členovia, ktorí sú zároveň prijímateľmi nenávratného finančného príspevku od IA MPSVR, a to tak v rámci dopytovo-orientovaných výziev alebo národných projektov, avizovali problémy. Obrátili sa na nás s prosbou tlmočiť spoločne problémy, ktorým čelia v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou a jej dopadmi na ich prácu.

List sme adresovali generálnej riaditeľke Implementačnej agentúry MPSVR SR, ale keďže si zároveň uvedomujeme, že niektoré rozhodnutia nemôže urobiť bez súhlasu či koordinácie s Riadiacim orgánom, Centrálnym koordinačným orgánom či Orgánom auditu, všetkým zainteresovaným sme poslali tento list na vedomie.

 

 

List IA MPSVR SR o problémoch ESIF