Download this file (List premierovi SR jun2018.pdf)

Otvorený list Platformy za spravodlivé financovanie premiérovi

Otvorený list premiérovi SR

My, zástupcovia členských organizácii Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb Vás, vážený pán premiér, žiadame o mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov na

rok 2018 a o radikálnejšie zvýšenie príspevku MPSVR SR na rok 2019, ako ten, ktorý vláda SR nedávno schválila a o zabezpečenie odstránenia protiústavnej podmienky zo zákona o sociálnych službách.

 

celý list: 

Download this file (List premierovi SR jun2018.pdf)Otvoreny list premierovi SR 609 Kb