Download this file (SF Stanovisko 447.pdf)

Stanovisko SocioFóra k novele zákona 447/2008

Nezávislá platforma SocioFórum sa pridala k mimovládnym organizáciám zastupujúcim ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré NESÚHLASIA s vládnym návrhom novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sme presvedčení, že neprináša zásadné zlepšenie zložitej sociálnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Preto sme návrh novely pripomienkovali. Naše návrhy však neboli akceptované. Vláda sa domnieva, že kompenzácie zdravotného postihnutia sú dostatočné. Je to naozaj tak? Nás realita denne presviedča o opaku.

Dohodli sme sa na spoločných krokoch:

1. Na okrúhlom stole 2.5.2018, ktorý organizovala

predsedníčka Výboru pre sociálne veci Alena Bašistová, sme predložili spoločné požiadavky

2. Podporujeme a zúčastníme sa zhromaždenia 9.5.2018 pred NR SR, v čase, keď bude mať parlament návrh novely v prvom čítaní.

3. Pripravíme spoločný otvorený list ministrovi

 

Výbor SocioFóra pripravil v tejto veci požiadavky, ktoré sme ponúkli aj našim partnerom.

Download this file (SF Stanovisko 447.pdf)Stanovisko SF 447/2008 407 Kb