Krátka správa z tretieho stretnutia pracovnej skupiny

Správa z 3. zasadnutia pracovnej skupiny

pre legislatívne zmeny zákona o sociálnych službách dňa 16. 3. 2017


Začalo to preložením termínu z 10.00 na 13.00 hod., lebo štátny tajomník mal neodkladné povinnosti. Ale ani potom neprišiel. Asi preto, že sľuboval doniesť navrhnuté sadzby pre jednotlivé stupne odkázanosti a tie nám pred zasadnutím neposlali, ani nám žiadny materiál nedali.

Nevieme, čo je vo veci, lebo Peter Szabo to nevysvetlil. Kuloáre hovoria, že minister nesúhlasil s tými, aby horná hranica bola na úrovni minimálnej mzdy. Tak dostali príkaz prerobiť to.

Ako prvej sme sa venovali otázke koľko stupňov finančného príspevku (FP) pri bezvládnosti má byť. Keďže stupňov odkázanosti máme 6, pripadá do úvahy len zmenšovanie počtu, čiže redukcia na tri alebo štyri. Myslím, že nakoniec sme sa dohodli, že 5. a 6. stupeň odkázanosti budú mať rovnakú výšku príspevku, 4. stupeň bude sám, a druhý a tretí stupeň budú mať tiež rovnakú výšku. Takže posudzovanie odkázanosti zostane rovnaké, pre potreby finančného príspevku sa máme dohodovať o výškach FP. Szabo meditoval o tom, čo je charakteristické pre jednotlivé stupne a prečo sa ľudia dávajú preposudzovať. Viditeľne narástol počet osôb so 4. stupňom, odkedy stratili trojkári možnosť umiestnenia v zariadení pre seniorov.

Nebavili sme sa ani o maximálnej ani o minimálnej sume FP. Nehovorili sme ani o personálnych normatívoch. Je zjavné, že návrhy ministerstva nevychádzajú zo žiadneho prepočtu, ktorý by hovoril o tom, aké osobné náklady má poskytovateľ danej služby, ak má poskytnúť službu zariadenia pre 15 seniorov (päť najvyšší stupeň, 5 stredný stupeň a 5 osôb s najnižším stupňom) a primerane oceniť zamestnancov. Z toho si totiž môže vypočítať, akú výšku FP musí mať, aby to sedelo. Výsledok by mal byť ten, že primerane zaplatiť zamestnancov vyžaduje súbežne pracovať na nových platových tarifách. Vševedkovia hovoria, že ľady (aj s babou) sa hýbu a Úrad vlády, ktorý prebral od MPSVR mzdovú politiku vo verejnej správe pred 2-3 rokmi, už začal/začína na niečom pracovať. Táto úloha jednoznačne vyžaduje urobiť pár prípadových štúdií, v ktorých by sa táto nová matematika overila.

Druhou diskutovanou otázkou bol tok peňazí z ministerstva k poskytovateľom. Všetci svorne odmietajú zámer ministerstva posielať finančný príspevok podľa skutočnej obsadenosti zariadenia v čase, keď sa podáva ročná žiadosť o príspevok s uvedením štruktúry klientov. Navyše, v novom rozpočtovom roku už nebude tento poskytovateľ mať možnosť zvýšiť obsadenosť zariadenia a požiadať aj o zvýšenie celkového príspevku. Szabo odmieta posielať zálohovú platbu aj na neobsadené miesta ako je to teraz, pretože vracané peniaze nezostávajú v rezorte a nemôžu byť opätovne použité. Sú príjmom Ministerstva financií a pre služby už navždy stratené. Ide o niekoľko miliónov nevyčerpaných peňazí ročne.

Jediným elementom, na ktorom sme sa zhodli je ustanoviť zaúčtovanie ako hlavnú metódu, ktorá zabezpečí, že zariadenie bude dostávať príspevky podľa skutočnej štruktúry klientov, pričom príspevky budú krátené o nevyčerpané peniaze. Takto to dnes funguje na krajoch, všetci sú s tým spokojní. Pani riaditeľka Jusková hovorila aj o chytrom programovom vybavení košického úradu, ktoré im urýchľuje prácu.

A napokon sme hovorili o návrhu viazať poskytovanie finančného príspevku na odkázanosť na súlad služby s komunitným plánom obce/mesta. Mimovládky obviňovali obce a mestá, že nemajú/nerobia dobré komunitné plány, že ich k plánovaniu neprizývajú a majú pochybnosti o záujme spolupracovať. Na to sa dámy ZMOS ohradili a tvrdili, že samospráva sa už významne poučila, vzdeláva sa a robí dobrú prácu. Ministerskí úradníci boli možno radi, že to takto skončilo, lebo dali len krátky prísľub zvolať pracovnú skupinu, keď budú mať výpočty hotové (alebo keď ich urobíme my).

Z tohto záverečného duelu napokon vznikla dohoda o vzájomnej spolupráci medzi rôznymi skupinami MNO, medzi MNO a ZMOS na niektorých návrhoch ako aj záujem prizvať do tejto neformálnej skupiny jedného či dvoch nezávislých ekonómov, ktorí by povedali svoj názor ako na to ísť (zoberte so sebou toho pána Ďuranu – dostala som pokyn).

 

17. marca 2017

Zapísala Helena Woleková