Download this file (Konferencia - s.1.pdf)

pozvánka na konferenciu TENENET

Občianske združenie TENENET o.z. v spolupráci s viacerými významnými organizáciami  na národnej i nadnárodnej úrovni EÚ si Vás dovoľuje pozvať na

MEDZINÁRODNÚ ODBORNÚ KONFERENCIU  

v rámci projektu ,,Chudoba a zamestnanie“ zameranú na HĽADANIE INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV K ZAMESTNANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, ktorá sa bude konať

23.-24.11.2015 v HOTELI RADISSON BLU CARLTON v Bratislave.

                                          

Program konferencie pozostáva zo 4 súbežne prebiehajúcich workshopov (oblastí, viac v prílohe) – legislatíva, financovanie, výskum a médiá.

Jednotlivé témy sú zamerané na aktívne hľadanie opatrení a na aplikácie konkrétnych riešení do praxe nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ.

                          

Chceli by sme Vás prizvať ako aktívnych expertov pracovných skupín.

V prílohe zasielame POZVÁNKU s podrobnejšími informáciami.

 

Download this file (Konferencia - s.1.pdf)konferencia – strana 1
Download this file (Konferencia 2015 - s.2.pdf)konferencia – strana 2

 

V prípade záujmu, potvrďte svoju účasť prostredníctvom on-line NÁVRATKY

http://goo.gl/forms/TTXq80Iaj0

 

Konferenčný poplatok na účastníka je 20€, pričom za jednu organizáciu sa z kapacitných dôvodov môžu prihlásiť najviac dvaja účastníci. Počas konferencie je zabezpečená strava a občerstvenie. Odporúčame Vám priniesť propagačné materiály kvôli nadväzovaniu možných projektových partnerstiev, nakoľko medzi účastníkmi budú neziskové organizácie z rôznych krajín EÚ.

Podrobný program konferencie Vám zašleme po definitívnom potvrdení účasti spíkrov.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konferencie, nás neváhajte kontaktovať

Kontaktná osoba zodpovedná za organizáciu: Mgr. Zuzana Nigrovičová

e-mailová adresa : konferencia@tenenet.sk

telefonicky   +421 948/ 201 141.

S pozdravom  
Za celý tím TENENET o.z., Lichnerova 41, Senec
(sociálna a psychologická poradňa)
PhDr. Elena Kopcová, PhD.
štatutárna zástupkyňa