Download this file (pozvanka PLATFORMY_AKTUALIZOVANE.pdf)

EASPD seminar on self-directed support systems in Europe

EASPD organizuje seminár, ktorý sa bude zaoberať spôsobmi, ktoré umožňujú jednotlivcom, aby prevzali iniciatívu pri identifikácii podpory (ktorá najlepšie vyhovuje ich špecifickým potrebám), ktorú potrebujú

na dosiahnutie výsledkov, ktoré sú pre nich dôležité. Cieľom seminára je zhodnotenie situácie v Európe a zistenie, ktoré stratégie by mali byť prijaté pre ďalší rozvoj.

Download this file (Save the date.pdf)Save the date – predbežná pozvánka [Save the date – predbežná pozvánka] 118 Kb