Download this file (List ministrovi OS2.pdf)

Informácie a inšpirácie z EASPD a českého SKOKu

Asociácia EASPD zverejnila správu, ktorá poukazuje na dôležitosť účasti užívateľov sociálnych služieb na ich rozvoji a skvalitňovaní.

 

Správa popisuje inšpiratívne prístupy, ktoré podporujú participáciu znevýhodnených osôb.

Download this file (EASPD Press Release Report on Users Involvement.pdf)EASPD Press Release Report

 

Tu uvedená iniciatíva prezentuje veľmi inšpiratívne príklady konkrétnych projektov z Európy – INNOSERV – Sociálna Platforma Inovatívnych Sociálnych Služieb. Vhodné na diskusiu, ktorá je súčasťou tejto iniciatívy. 

Download this file (InnoServ_Newsletter2__final_April 16.pdf)InnoServ – newsletter

 

SKOK bulletin

Download this file (e-IBSKOK-032013.pdf)SKOK032013