Zmena termínu konferencie

TERMÍN KONFERENCIE SA POSÚVA NA NESKORŠIE

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že konferencia MPSVR a MNO „Vieme a chceme spolu pracovať?”, ktorú sme avizovali na 12. marca 2013 v tomto termíne nebude.

O vhodných a efektívnych formách participácie MNO na plnení aktuálnych úloh rezortu budeme diskutovať neskôr. Vhodný termín sa hľadá. Včas Vám ho oznámime.