Download this file (Usmernenie k zapojeniu MVO.pdf)

Informačný bulletin SKOK – január 2013

Česká organizácia SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti vydáva bulletin, ktorého januárové číslo si môžete pozrieť aj tu:

Download this file (e-IBSKOK-012013.pdf) SKOK 01/2013